E-mail & web filtering

Zaštitite svoje komunikacijske alate

E-mail je daleko najčešće sredstvo za komunikaciju poduzeća. Zbog toga je danas e-mail
primarni vektor za ciljane napade.

Naš e-mail obuhvaća moćna e-mail i web riješenja za filtriranje, koja se uklapaju u različite
potrebe malih, a tako i velikih tvrtki, uključujući potpuno hostovana riješenja za filtriranje
e-mail-ova od strane F-Secure-a.

Messaging Security Gateway

Vodeća zaštita za e-mail promet kroz namjenske uređaje ili virtualna riješenja s moćnom
"end to end" e-mail enkripcijom.

Pročitaj više

E-mail in Server Security

Snažna zaštita mreže i povjerljivih podataka od svih vrsta malware-a za Windows, Citrix i
Microsoft Exchange servere.

Pročitaj više

Internet Gatekeeper

Zaštita visokih performansi na gateway razini, koji uključuje skeniranje dolaznog i
odlazni SMTP, HTTP, FTP i POP3 za sve vrste prijetnji.

Pročitaj više