Kontakt

BitLab d.o.o.
Mladena Stojanovića 4
78 000 Banja Luka

Uprava i komunikacija s klijentima:
   - 00 387 66 516 174
   - 00 387 51 340 614

Odjeljenje softferskog razvoja:
   - 00 387 51 340 615

e-pošta: office@bitlab.rs
Služba za podršku korisnicima: tiket@bitlab.rs
Kadrovska služba: posao@bitlab.rs