Upravljanje

Policy Manager 10 - prebaci IT sigurnost na autopilota

      

F-Secure Policy Manager je bio prvi alat za centralizirano upravljanje sigurnosnom politikom u industriji. Više od 20
godina iskustva su nam pomogli da napravimo najnoviju verziju, Policy Manager 10, najbolju do sad.

Pogledajte Policy Manager 10 video:

Vodeći princip za Policy Manager 10 je automatizacija: uobičajeni dnevni poslovi se odrađuju automatski, smanjujući potrebu
za ručnim radom. Na primjer, novi klijenat je dodan, a neaktivni su uklonjeni automatski. Ovo omogućuje administratorima
da se usredotoče na najbitnija sigurnosna pitanja.

Srodni proizvodi

Client Security

Business Suite

Učinkovito centralizirano upravljanje

Policy Manager je sveobuhvatan i jednostavan alat za korištenje i upravljanje sigurnošću. IT administratori mogu
upravljaju i dodaju nove radne stranice, servere ili udaljene urede korištenjem jedne središnje konzole.

 • Lako se instalira, ažurira, nadograđuje i konfigurira sigurnosni softver
 •     
 • Obimno izvještavanje za praćenje sigurnosnog statusa mreže
 •     
 • Nije porteban dodatni hardver ili softver, ili posjećivanje udaljenih ured

Policy Manager omogućuje lak i prilagodljiv način instalacija sigurnosnih aplikacija, definiranje i distribucija
sigurnosne politike, i prati sigurnost u Vašoj organizaciji. Može se koristiti u svim F-Secure proizvodima (klijent
i server zaštita, imejl i web filtriranje).

Karakteristike i prednosti

Posjeduje najjednostavniji sustav upravljanja sigurnošću dostupan na tržištu, instalira se i pokreće u nekoliko minuta.
Nema potrebe da se fizički posjećuje udaljena ured i nikakav dodatni hardver ili softver. Sigurnosne politike
mogu se mijenjati i distribuirati na cijelu organizaciju u nekoliko minuta. Vrijeme reakcije na nove sigurnosne prijetnje je
kratko i incidenti se mogu izbjeći.

 • Provodi korporativnu politiku sigurnosti i osigurava da krajnji korisnici ne mogu zaobići zaštitu
 •       
 • Generira sveobuhvatne, web bazirane izvješća za praćenje stanja u cijeloj mreži
 •       
 • Centralizirano upravljanje instalacijama, ažuriranjima, nadogradnjom i upravljanjem
 •       
 • skalabilne upravljanje od malih do velikih poduzeća
 •       
 • Brzo upravljanje sigurnosnom politikom na razini cijele organizacije
 •       
 • Jedan menadžment za više vrsta obrana. Upravljanje antispam-om, antivrus-om i filtriranje sadržaja
  servere za gateway-e
 •       
 • Daljinsko upravljanje lokalnim karantenom omogućuje oslobađanje ili brisanje sumnjivih stavki nađenih u
  karanteni na radnim stanicama
 •       
 • Podrška za F-Secure DeepGuard i F-Secure BlackLight       
 • Obimno grafičko izvješćivanje o sigurnosnim upozorenjima i sigurnosni status mreže
 •       
 • Lako dodavanje klijenata - nema potrebe da ručno unosite pojedinačne računala
 •       
 • Učinkovita tehnologija ažuriranja baze podataka

Podržani sustavi

Policy Manager Server и Policy Manager Web Reporting

Pogledajte stranu preuzimanja za više informacija

Policy Manager Console

Pogledajte stranu preuzimanja za više informacija

Policy Manager за Linux

Pogledajte stranu preuzimanja za više informacija

Podržani jezici

English, French, German, Japanese

Više informacija

Policy Manager

Podrška za proizvod

Pogledajte podršku za proizvod